TR  |  EN  |  RU
RANDEVU AL GENEL ONAM FORMU
Bumerang Ağız ve Diş Sağlığı

İmplant Uygulaması

İmplant Uygulaması

İmplant, çeşitli nedenlerle kaybedilmiş dişlerin yerine yapılacak protezlere destek olmak amacıyla çene kemiği içine yerleştirilen vida şeklindeki doku dostu materyallerdir. Diş hekimliğinde implant uygulamaları ile diş eksiklikleri sabit bir protezle giderilebilmekte veya hareketli protez kullanımı daha konforlu hale getirilebilmektedir. Sabit veya hareketli protez kullanımına karar verirken hastanın beklentisi, kemiğin hacmi, ağız hijyeni ve çenenin anatomisi gibi faktörler değerlendirilmektedir.

İmplant uygulaması öncesi yapılacak klinik muayene ve röntgen çekimi ile hastanın ağız hijyeni alışkanlığı, anatomik yapıları, kemik miktarı ve kemiğin kalitesi gibi pek çok faktör değerlendirilir. İmplantın yerleştirileceği dişsiz bölgedeki kemik miktarı çok önemlidir. Zamanla dişsiz kalan bölgedeki kemik miktarı azalacağı için diş kaybından sonra implant uygulaması için uzun süre beklenmemelidir. İmplant yapılmasıyla birlikte diş kaybına bağlı kemik erimesi ortadan kalkacaktır. Diş kaybından sonra geçen süreye bağlı olarak implant planlaması ve uygulama süreleri değişmektedir.

Diş kökü görevi gören implantlar çene kemiği içerisine yerleştirilmekte ve kemik ile kaynaşması için ortalama 3 ay beklenmektedir. Daha sonra yapılan planlamaya göre implant üzerine tasarlanacak protez için ölçü alınmakta, gerekli provalardan sonra kısa süre içerisinde protez kullanılmaya başlanabilmektedir.

İmplant ile yapılan protezlerin en önemli avantajı diğer dişlerde hiçbir işleme gerek kalmadan diş eksikliğini tamamlayabilmeyi sağlamasıdır. Özellikle köprü protezi kullanımı için destek dişi bulunmayan hastalarda implant en konforlu seçenektir. Takıp çıkarmalı protez kullanımının yarattığı sorunlar da implant yapılarak giderilebilmektedir. Çok fazla sayıda diş eksikliği olan hatta hiç dişi olmayan hastalarda bile yeterli sayıda implant kullanımıyla sabit bir protez yapmak mümkündür.

*Hangi durumlarda implant uygulanabilir? Tek diş eksikliklerinde, dişsiz uzun boşluklarda, çenenin en arka tarafında diş bulunmadığı durumlarda ve hiç dişi olmayan hastalarda implant yapılabilir.

*Hangi durumlarda implant uygulanmaz? Bazı sistemik hastalıklar özellikle kontrol altında olmadığı zamanlarda implant uygulanmasına engel oluşturmaktadır. Kanser hastalarında, kemik erimesi bulunan hastalarda, ileri derecede organ yetmezliği bulunan hastalarda, riskli kalp patolojilerinde, kontrol altında olmayan tansiyon ve diyabet hastalarında ve daha birçok rahatsızlıkta hastalığın seyri ve implant uygulanmasına engel oluşturup oluşturmayacağı uzman doktorlar tarafından değerlendirilmektedir. İmplant yapmak için herhangi bir risk faktörü bulunduğu durumlarda hastalara alternatif tedavi seçenekleri önerilmektedir. Ayrıca aşırı miktarda sigara/alkol kullanan hastalarda, hamilelerde, 18 yaşından küçüklerde, yeterli kemik miktarı bulunmayan hastalarda ve ağız hijyeni iyi olmayan hastalarda implant uygulaması tercih edilmemektedir.

*İmplant yaptırmak acılı bir işlem midir?
İmplant uygulaması esnasında lokal anestezi ile yapılacak bölgede tamamen bir uyuşma sağlanır. Bu nedenle hastaların operasyon esnasında acı hissetmeleri mümkün değildir.

*İmplant sonrası nasıl geçiyor?
Gelişen teknoloji ile birlikte uyguladığımız yöntemler ile hastaların ameliyat sonrası yaşadıkları ağrı minimuma inmiştir. Operasyondan sonra hastaya reçete edilen antibiyotik ve ağrı kesici sayesinde yapılan işlemler vücut tarafından kolayca tolere edilebilmektedir. İmplant sonrası hastalar günlük yaşantılarına devam edebilmektedir.

*İmplant yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Operasyon sonrası reçete edilen ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılmalı, kullanılan başka ilaçlar varsa da doktora mutlaka danışılmalıdır. Şişlik ve ağrı oluşmasını minimuma indirmek için verilen buz 5 dakika aralıklarla gün içerisinde uygulanmalıdır. Operasyon sonrası sigara/alkol gibi alışkanlıklardan en az 1 hafta süreyle uzak durulmalıdır. Sızıntı şeklinde kanama gelirse tükürülmemelidir. İlk günler kuvvetli çalkalama, pipeti hızlıca çekme gibi hareketlerden kaçınılmalıdır. Taneli, baharatlı ve sıcak yiyecekler tüketilmemeli, dikişlerin üzerinde gıda birikimi olmayacak şekilde özenle yumuşak diş fırçası ile fırçalanmalıdır.

*İmplant uygulamasında yaş sınırlaması var mıdır?
Büyüme gelişim tamamlandıktan sonra her yaşta implant uygulanabilir. 18 yaşını geçmiş her bireyde sistemik ve anatomik faktörler el verdiği sürece implant tedavisi yapılabilir. Üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

*İmplantların ömrü ne kadardır?
İmplantın başarısı; sigara kullanımı, ağız hijyeni, kemiğin kalitesi, sistemik hastalıklar, kullanılan implant markası gibi pek çok faktöre bağlıdır. Yapılan klinik çalışmalarda uzun süreli yüksek oranda başarı gösteren bir tedavi şeklidir. İmplantın uzun ömürlü olması için hastanın genel sağlığının iyi olması, çok fazla sigara/alkol tüketiminin olmaması, ağız hijyeninin iyi olması gibi faktörlerle birlikte doğru teşhis, tanı ve tedavi uygulanması gerekmektedir.TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE İMPLANT:
Tek diş eksikliklerinde uygun mesafe ve kemik varlığında implant uygulaması ile komşu dişleri küçültmeden tek diş kuron protezi yapılmaktadır.  Bu sayede komşu dişlerle uyumlu bir estetik sağlanırken diğer dişlerin korunması sağlanır.

SON DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANT: Hastaların en sonda destek alınacak dişleri bulunmadığı zaman öndeki dişleri kullanarak köprü yapmak mümkün olmamaktadır. Bu durumda iki seçenek bulunmaktadır. Halk arasında damak olarak bilinen hareketli protezler kullanılabilmekte veya implant tedavisiyle diş eksikliğini giderilebilmektedir.

İMPLANT ÜSTÜ KÖPRÜ:
Her diş eksikliğinde bir adet implant yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Uygun konumda yerleştirecek implantlar üzerine köprü protezleri yapılabilir.

İMMEDİAT İMPLANT UGULAMASI:
Uygun koşullar sağlanabildiği takdirde diş çekimini takiben hemen implant yapılması işlemidir. Enfeksiyon ve kök ucunda kist bulunmayan dişlerin çekimini takiben yapılabilir. Tek seansta hem diş çekimi hem implant uygulanmaktadır.

ALL ON FOUR/ ALL ON FIVE/ ALL ON SIX TEKNİKLERİ:
Tüm dişlerin olmadığı bir çenede 4 ila 6 adet implant uygulaması ile sabit bir protez yapılmasıdır. Geleneksel implant tedavisinde hiç diş olmayan bir çeneye 8 implant uygulanırken bu teknikte, uygun koşulların sağlanabildiği durumlarda implantların açılı yerleştirilmesiyle 4 veya 6 adet implant kullanılarak sabit bir protez yapılabilir. Kullanılan protez birbirine bağlı tek parça halindedir. Yapımı zordur.

İMPLANT DESTEKLİ HAREKETLİ PROTEZLER: Tüm dişlerin eksik olduğu durumda alt çenede en az 2, üst çenede en az 4 implant kullanılarak hareketli bir protezin kullanıldığı sistemlerdir. Bu sistemlerin kullanılması ile hastalar hareketli protezi daha rahat bir şekilde kullanabilmekte, daha rahat yemek yiyebilmekte ve protezin hareket etmesi engellenmektedir.  

İMPLANT AŞAMALARI
» Hastanın klinik muayenesi ve radyolojik incelemeleri yapılır.
» Genel sağlığı ile ilgili gereken durumlarda uzman doktorlardan konsültasyon alınır.
» İmplantların yapılacağı bölgedeki kemik miktarı dijital olarak ölçülür, implant üzerine gelecek protez planlaması hasta istekleri doğrultusunda planlanır.
» Öncesinde gerekiyorsa ağız hijyeni düzeltilir, gerekli işlemler ve diş çekimleri yapılır.
» Lokal anestezi ile implant yapılacak bölge uyuşturulur.
» Çene kemiğine açılan yuvaya vida şeklindeki implantlar yerleştirilir. Üzerine diş eti örtecek şekilde dikiş atılır.
» 1 hafta sonra dikişler aldırılır. İmplant ile çene kemiğinin kaynaşabilmesi için gereken süre (ortalama 3 ay) beklenir.
» Bekleme süreci sonunda implant üstüne yapılacak protezler için ölçü alınır, provalar yapılır ve kısa süre içerisinde implant destekli protezler kullanılmaya başlanır.  
 

TR  |  EN  |  RU
RANDEVU AL
Bumerang Ağız ve Diş Sağlığı

İmplant Uygulaması

İmplant Uygulaması

İmplant, çeşitli nedenlerle kaybedilmiş dişlerin yerine yapılacak protezlere destek olmak amacıyla çene kemiği içine yerleştirilen vida şeklindeki doku dostu materyallerdir. Diş hekimliğinde implant uygulamaları ile diş eksiklikleri sabit bir protezle giderilebilmekte veya hareketli protez kullanımı daha konforlu hale getirilebilmektedir. Sabit veya hareketli protez kullanımına karar verirken hastanın beklentisi, kemiğin hacmi, ağız hijyeni ve çenenin anatomisi gibi faktörler değerlendirilmektedir.

İmplant uygulaması öncesi yapılacak klinik muayene ve röntgen çekimi ile hastanın ağız hijyeni alışkanlığı, anatomik yapıları, kemik miktarı ve kemiğin kalitesi gibi pek çok faktör değerlendirilir. İmplantın yerleştirileceği dişsiz bölgedeki kemik miktarı çok önemlidir. Zamanla dişsiz kalan bölgedeki kemik miktarı azalacağı için diş kaybından sonra implant uygulaması için uzun süre beklenmemelidir. İmplant yapılmasıyla birlikte diş kaybına bağlı kemik erimesi ortadan kalkacaktır. Diş kaybından sonra geçen süreye bağlı olarak implant planlaması ve uygulama süreleri değişmektedir.

Diş kökü görevi gören implantlar çene kemiği içerisine yerleştirilmekte ve kemik ile kaynaşması için ortalama 3 ay beklenmektedir. Daha sonra yapılan planlamaya göre implant üzerine tasarlanacak protez için ölçü alınmakta, gerekli provalardan sonra kısa süre içerisinde protez kullanılmaya başlanabilmektedir.

İmplant ile yapılan protezlerin en önemli avantajı diğer dişlerde hiçbir işleme gerek kalmadan diş eksikliğini tamamlayabilmeyi sağlamasıdır. Özellikle köprü protezi kullanımı için destek dişi bulunmayan hastalarda implant en konforlu seçenektir. Takıp çıkarmalı protez kullanımının yarattığı sorunlar da implant yapılarak giderilebilmektedir. Çok fazla sayıda diş eksikliği olan hatta hiç dişi olmayan hastalarda bile yeterli sayıda implant kullanımıyla sabit bir protez yapmak mümkündür.

*Hangi durumlarda implant uygulanabilir? Tek diş eksikliklerinde, dişsiz uzun boşluklarda, çenenin en arka tarafında diş bulunmadığı durumlarda ve hiç dişi olmayan hastalarda implant yapılabilir.

*Hangi durumlarda implant uygulanmaz? Bazı sistemik hastalıklar özellikle kontrol altında olmadığı zamanlarda implant uygulanmasına engel oluşturmaktadır. Kanser hastalarında, kemik erimesi bulunan hastalarda, ileri derecede organ yetmezliği bulunan hastalarda, riskli kalp patolojilerinde, kontrol altında olmayan tansiyon ve diyabet hastalarında ve daha birçok rahatsızlıkta hastalığın seyri ve implant uygulanmasına engel oluşturup oluşturmayacağı uzman doktorlar tarafından değerlendirilmektedir. İmplant yapmak için herhangi bir risk faktörü bulunduğu durumlarda hastalara alternatif tedavi seçenekleri önerilmektedir. Ayrıca aşırı miktarda sigara/alkol kullanan hastalarda, hamilelerde, 18 yaşından küçüklerde, yeterli kemik miktarı bulunmayan hastalarda ve ağız hijyeni iyi olmayan hastalarda implant uygulaması tercih edilmemektedir.

*İmplant yaptırmak acılı bir işlem midir?
İmplant uygulaması esnasında lokal anestezi ile yapılacak bölgede tamamen bir uyuşma sağlanır. Bu nedenle hastaların operasyon esnasında acı hissetmeleri mümkün değildir.

*İmplant sonrası nasıl geçiyor?
Gelişen teknoloji ile birlikte uyguladığımız yöntemler ile hastaların ameliyat sonrası yaşadıkları ağrı minimuma inmiştir. Operasyondan sonra hastaya reçete edilen antibiyotik ve ağrı kesici sayesinde yapılan işlemler vücut tarafından kolayca tolere edilebilmektedir. İmplant sonrası hastalar günlük yaşantılarına devam edebilmektedir.

*İmplant yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Operasyon sonrası reçete edilen ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılmalı, kullanılan başka ilaçlar varsa da doktora mutlaka danışılmalıdır. Şişlik ve ağrı oluşmasını minimuma indirmek için verilen buz 5 dakika aralıklarla gün içerisinde uygulanmalıdır. Operasyon sonrası sigara/alkol gibi alışkanlıklardan en az 1 hafta süreyle uzak durulmalıdır. Sızıntı şeklinde kanama gelirse tükürülmemelidir. İlk günler kuvvetli çalkalama, pipeti hızlıca çekme gibi hareketlerden kaçınılmalıdır. Taneli, baharatlı ve sıcak yiyecekler tüketilmemeli, dikişlerin üzerinde gıda birikimi olmayacak şekilde özenle yumuşak diş fırçası ile fırçalanmalıdır.

*İmplant uygulamasında yaş sınırlaması var mıdır?
Büyüme gelişim tamamlandıktan sonra her yaşta implant uygulanabilir. 18 yaşını geçmiş her bireyde sistemik ve anatomik faktörler el verdiği sürece implant tedavisi yapılabilir. Üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

*İmplantların ömrü ne kadardır?
İmplantın başarısı; sigara kullanımı, ağız hijyeni, kemiğin kalitesi, sistemik hastalıklar, kullanılan implant markası gibi pek çok faktöre bağlıdır. Yapılan klinik çalışmalarda uzun süreli yüksek oranda başarı gösteren bir tedavi şeklidir. İmplantın uzun ömürlü olması için hastanın genel sağlığının iyi olması, çok fazla sigara/alkol tüketiminin olmaması, ağız hijyeninin iyi olması gibi faktörlerle birlikte doğru teşhis, tanı ve tedavi uygulanması gerekmektedir.TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE İMPLANT:
Tek diş eksikliklerinde uygun mesafe ve kemik varlığında implant uygulaması ile komşu dişleri küçültmeden tek diş kuron protezi yapılmaktadır.  Bu sayede komşu dişlerle uyumlu bir estetik sağlanırken diğer dişlerin korunması sağlanır.

SON DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANT: Hastaların en sonda destek alınacak dişleri bulunmadığı zaman öndeki dişleri kullanarak köprü yapmak mümkün olmamaktadır. Bu durumda iki seçenek bulunmaktadır. Halk arasında damak olarak bilinen hareketli protezler kullanılabilmekte veya implant tedavisiyle diş eksikliğini giderilebilmektedir.

İMPLANT ÜSTÜ KÖPRÜ:
Her diş eksikliğinde bir adet implant yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Uygun konumda yerleştirecek implantlar üzerine köprü protezleri yapılabilir.

İMMEDİAT İMPLANT UGULAMASI:
Uygun koşullar sağlanabildiği takdirde diş çekimini takiben hemen implant yapılması işlemidir. Enfeksiyon ve kök ucunda kist bulunmayan dişlerin çekimini takiben yapılabilir. Tek seansta hem diş çekimi hem implant uygulanmaktadır.

ALL ON FOUR/ ALL ON FIVE/ ALL ON SIX TEKNİKLERİ:
Tüm dişlerin olmadığı bir çenede 4 ila 6 adet implant uygulaması ile sabit bir protez yapılmasıdır. Geleneksel implant tedavisinde hiç diş olmayan bir çeneye 8 implant uygulanırken bu teknikte, uygun koşulların sağlanabildiği durumlarda implantların açılı yerleştirilmesiyle 4 veya 6 adet implant kullanılarak sabit bir protez yapılabilir. Kullanılan protez birbirine bağlı tek parça halindedir. Yapımı zordur.

İMPLANT DESTEKLİ HAREKETLİ PROTEZLER: Tüm dişlerin eksik olduğu durumda alt çenede en az 2, üst çenede en az 4 implant kullanılarak hareketli bir protezin kullanıldığı sistemlerdir. Bu sistemlerin kullanılması ile hastalar hareketli protezi daha rahat bir şekilde kullanabilmekte, daha rahat yemek yiyebilmekte ve protezin hareket etmesi engellenmektedir.  

İMPLANT AŞAMALARI
» Hastanın klinik muayenesi ve radyolojik incelemeleri yapılır.
» Genel sağlığı ile ilgili gereken durumlarda uzman doktorlardan konsültasyon alınır.
» İmplantların yapılacağı bölgedeki kemik miktarı dijital olarak ölçülür, implant üzerine gelecek protez planlaması hasta istekleri doğrultusunda planlanır.
» Öncesinde gerekiyorsa ağız hijyeni düzeltilir, gerekli işlemler ve diş çekimleri yapılır.
» Lokal anestezi ile implant yapılacak bölge uyuşturulur.
» Çene kemiğine açılan yuvaya vida şeklindeki implantlar yerleştirilir. Üzerine diş eti örtecek şekilde dikiş atılır.
» 1 hafta sonra dikişler aldırılır. İmplant ile çene kemiğinin kaynaşabilmesi için gereken süre (ortalama 3 ay) beklenir.
» Bekleme süreci sonunda implant üstüne yapılacak protezler için ölçü alınır, provalar yapılır ve kısa süre içerisinde implant destekli protezler kullanılmaya başlanır.  
 

TR  |  EN  |  RU
RANDEVU AL
Bumerang Ağız ve Diş Sağlığı

İmplant Uygulaması

İmplant Uygulaması

İmplant, çeşitli nedenlerle kaybedilmiş dişlerin yerine yapılacak protezlere destek olmak amacıyla çene kemiği içine yerleştirilen vida şeklindeki doku dostu materyallerdir. Diş hekimliğinde implant uygulamaları ile diş eksiklikleri sabit bir protezle giderilebilmekte veya hareketli protez kullanımı daha konforlu hale getirilebilmektedir. Sabit veya hareketli protez kullanımına karar verirken hastanın beklentisi, kemiğin hacmi, ağız hijyeni ve çenenin anatomisi gibi faktörler değerlendirilmektedir.

İmplant uygulaması öncesi yapılacak klinik muayene ve röntgen çekimi ile hastanın ağız hijyeni alışkanlığı, anatomik yapıları, kemik miktarı ve kemiğin kalitesi gibi pek çok faktör değerlendirilir. İmplantın yerleştirileceği dişsiz bölgedeki kemik miktarı çok önemlidir. Zamanla dişsiz kalan bölgedeki kemik miktarı azalacağı için diş kaybından sonra implant uygulaması için uzun süre beklenmemelidir. İmplant yapılmasıyla birlikte diş kaybına bağlı kemik erimesi ortadan kalkacaktır. Diş kaybından sonra geçen süreye bağlı olarak implant planlaması ve uygulama süreleri değişmektedir.

Diş kökü görevi gören implantlar çene kemiği içerisine yerleştirilmekte ve kemik ile kaynaşması için ortalama 3 ay beklenmektedir. Daha sonra yapılan planlamaya göre implant üzerine tasarlanacak protez için ölçü alınmakta, gerekli provalardan sonra kısa süre içerisinde protez kullanılmaya başlanabilmektedir.

İmplant ile yapılan protezlerin en önemli avantajı diğer dişlerde hiçbir işleme gerek kalmadan diş eksikliğini tamamlayabilmeyi sağlamasıdır. Özellikle köprü protezi kullanımı için destek dişi bulunmayan hastalarda implant en konforlu seçenektir. Takıp çıkarmalı protez kullanımının yarattığı sorunlar da implant yapılarak giderilebilmektedir. Çok fazla sayıda diş eksikliği olan hatta hiç dişi olmayan hastalarda bile yeterli sayıda implant kullanımıyla sabit bir protez yapmak mümkündür.

*Hangi durumlarda implant uygulanabilir? Tek diş eksikliklerinde, dişsiz uzun boşluklarda, çenenin en arka tarafında diş bulunmadığı durumlarda ve hiç dişi olmayan hastalarda implant yapılabilir.

*Hangi durumlarda implant uygulanmaz? Bazı sistemik hastalıklar özellikle kontrol altında olmadığı zamanlarda implant uygulanmasına engel oluşturmaktadır. Kanser hastalarında, kemik erimesi bulunan hastalarda, ileri derecede organ yetmezliği bulunan hastalarda, riskli kalp patolojilerinde, kontrol altında olmayan tansiyon ve diyabet hastalarında ve daha birçok rahatsızlıkta hastalığın seyri ve implant uygulanmasına engel oluşturup oluşturmayacağı uzman doktorlar tarafından değerlendirilmektedir. İmplant yapmak için herhangi bir risk faktörü bulunduğu durumlarda hastalara alternatif tedavi seçenekleri önerilmektedir. Ayrıca aşırı miktarda sigara/alkol kullanan hastalarda, hamilelerde, 18 yaşından küçüklerde, yeterli kemik miktarı bulunmayan hastalarda ve ağız hijyeni iyi olmayan hastalarda implant uygulaması tercih edilmemektedir.

*İmplant yaptırmak acılı bir işlem midir?
İmplant uygulaması esnasında lokal anestezi ile yapılacak bölgede tamamen bir uyuşma sağlanır. Bu nedenle hastaların operasyon esnasında acı hissetmeleri mümkün değildir.

*İmplant sonrası nasıl geçiyor?
Gelişen teknoloji ile birlikte uyguladığımız yöntemler ile hastaların ameliyat sonrası yaşadıkları ağrı minimuma inmiştir. Operasyondan sonra hastaya reçete edilen antibiyotik ve ağrı kesici sayesinde yapılan işlemler vücut tarafından kolayca tolere edilebilmektedir. İmplant sonrası hastalar günlük yaşantılarına devam edebilmektedir.

*İmplant yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Operasyon sonrası reçete edilen ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılmalı, kullanılan başka ilaçlar varsa da doktora mutlaka danışılmalıdır. Şişlik ve ağrı oluşmasını minimuma indirmek için verilen buz 5 dakika aralıklarla gün içerisinde uygulanmalıdır. Operasyon sonrası sigara/alkol gibi alışkanlıklardan en az 1 hafta süreyle uzak durulmalıdır. Sızıntı şeklinde kanama gelirse tükürülmemelidir. İlk günler kuvvetli çalkalama, pipeti hızlıca çekme gibi hareketlerden kaçınılmalıdır. Taneli, baharatlı ve sıcak yiyecekler tüketilmemeli, dikişlerin üzerinde gıda birikimi olmayacak şekilde özenle yumuşak diş fırçası ile fırçalanmalıdır.

*İmplant uygulamasında yaş sınırlaması var mıdır?
Büyüme gelişim tamamlandıktan sonra her yaşta implant uygulanabilir. 18 yaşını geçmiş her bireyde sistemik ve anatomik faktörler el verdiği sürece implant tedavisi yapılabilir. Üst yaş sınırı bulunmamaktadır.

*İmplantların ömrü ne kadardır?
İmplantın başarısı; sigara kullanımı, ağız hijyeni, kemiğin kalitesi, sistemik hastalıklar, kullanılan implant markası gibi pek çok faktöre bağlıdır. Yapılan klinik çalışmalarda uzun süreli yüksek oranda başarı gösteren bir tedavi şeklidir. İmplantın uzun ömürlü olması için hastanın genel sağlığının iyi olması, çok fazla sigara/alkol tüketiminin olmaması, ağız hijyeninin iyi olması gibi faktörlerle birlikte doğru teşhis, tanı ve tedavi uygulanması gerekmektedir.TEK DİŞ EKSİKLİKLERİNDE İMPLANT:
Tek diş eksikliklerinde uygun mesafe ve kemik varlığında implant uygulaması ile komşu dişleri küçültmeden tek diş kuron protezi yapılmaktadır.  Bu sayede komşu dişlerle uyumlu bir estetik sağlanırken diğer dişlerin korunması sağlanır.

SON DİŞ EKSİKLİĞİNDE İMPLANT: Hastaların en sonda destek alınacak dişleri bulunmadığı zaman öndeki dişleri kullanarak köprü yapmak mümkün olmamaktadır. Bu durumda iki seçenek bulunmaktadır. Halk arasında damak olarak bilinen hareketli protezler kullanılabilmekte veya implant tedavisiyle diş eksikliğini giderilebilmektedir.

İMPLANT ÜSTÜ KÖPRÜ:
Her diş eksikliğinde bir adet implant yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Uygun konumda yerleştirecek implantlar üzerine köprü protezleri yapılabilir.

İMMEDİAT İMPLANT UGULAMASI:
Uygun koşullar sağlanabildiği takdirde diş çekimini takiben hemen implant yapılması işlemidir. Enfeksiyon ve kök ucunda kist bulunmayan dişlerin çekimini takiben yapılabilir. Tek seansta hem diş çekimi hem implant uygulanmaktadır.

ALL ON FOUR/ ALL ON FIVE/ ALL ON SIX TEKNİKLERİ:
Tüm dişlerin olmadığı bir çenede 4 ila 6 adet implant uygulaması ile sabit bir protez yapılmasıdır. Geleneksel implant tedavisinde hiç diş olmayan bir çeneye 8 implant uygulanırken bu teknikte, uygun koşulların sağlanabildiği durumlarda implantların açılı yerleştirilmesiyle 4 veya 6 adet implant kullanılarak sabit bir protez yapılabilir. Kullanılan protez birbirine bağlı tek parça halindedir. Yapımı zordur.

İMPLANT DESTEKLİ HAREKETLİ PROTEZLER: Tüm dişlerin eksik olduğu durumda alt çenede en az 2, üst çenede en az 4 implant kullanılarak hareketli bir protezin kullanıldığı sistemlerdir. Bu sistemlerin kullanılması ile hastalar hareketli protezi daha rahat bir şekilde kullanabilmekte, daha rahat yemek yiyebilmekte ve protezin hareket etmesi engellenmektedir.  

İMPLANT AŞAMALARI
» Hastanın klinik muayenesi ve radyolojik incelemeleri yapılır.
» Genel sağlığı ile ilgili gereken durumlarda uzman doktorlardan konsültasyon alınır.
» İmplantların yapılacağı bölgedeki kemik miktarı dijital olarak ölçülür, implant üzerine gelecek protez planlaması hasta istekleri doğrultusunda planlanır.
» Öncesinde gerekiyorsa ağız hijyeni düzeltilir, gerekli işlemler ve diş çekimleri yapılır.
» Lokal anestezi ile implant yapılacak bölge uyuşturulur.
» Çene kemiğine açılan yuvaya vida şeklindeki implantlar yerleştirilir. Üzerine diş eti örtecek şekilde dikiş atılır.
» 1 hafta sonra dikişler aldırılır. İmplant ile çene kemiğinin kaynaşabilmesi için gereken süre (ortalama 3 ay) beklenir.
» Bekleme süreci sonunda implant üstüne yapılacak protezler için ölçü alınır, provalar yapılır ve kısa süre içerisinde implant destekli protezler kullanılmaya başlanır.  
 

Bize Ulaşın